طنین سرو

معرفی گروه جدید بیگ هیت به نام TXT

معرفی گروه جدید بیگ هیت به نام TXT:

تهیه و تنظیم: رادیو سرو

گروه جدید بیگ هیت آماده ی معرفی شدنه و بیگ هیت به ارامی شروع به معرفی گروه TXT کرده.با خواندن این پست میتوانید در مورد گروه Tomorrow X Together بیشتر بدانید.

Big Hit یک لینک جدید برای گروه جدیدشان TXT را منتشر کرده است!
این وب سایت ویدئوی مقدماتی برای اولین بار از اولین عضو گروه به اسم  یئون جون رونمایی کرد.
همچنین به نظر می رسد که شمارش معکوس برای هر عضو وجود دارد! چون حدس می زنم Big Hit فقط می خواهد اضطراب ما را طولانی کند. به نظر میرسد که عضو بعدی در تاریخ ۱۳ ژانویه اعلام خواهد شد اگر من به درستی حساب کرده باشم.
Big Hit همچنین یک بیانه ی خبری برای گروه و عضو اول ان منتشر کرد: 
TXT یک بوی بند  روشن و جوان است که هر یک از اعضای آن از یکدیگر متفاوت هستند و به شیوه خود به ایجاد هم افزایی می پردازند. درست همانطور که نام آنها نشان می دهد، اعضای مختلف با یک امید به ساخت یک فرد جدید، با هم متحد می شوند.
Big Hit Entertainment رسما از تبلیغات خود برای جدیدترین گروه خود، با نشان دادن هویت نام تجاری خود، معرفی فیلم و عکس از اولین عضو YEONJUN، عضو ۱۹ ساله با مهارت های رقص برجسته، از طریق وب سایت رسمی در تاریخ ۱۱ ژانویه رو نمایی کرد.تکطت
انتظار می رود پیش بینی ها برای گروه جدید همچنان افزایش یابد، زیرا تعداد اعضای و جزئیات اولیه هنوز مشخص نشده است.
ترجمه:رادیوسرو